O Everbe

Wspieramy firmy w zwiększaniu efektywności biznesowej przez tworzenie pro klienckich organizacji.

Zajmujemy się badaniem i monitoringiem doświadczeń klientów oraz projektowaniem, konsultingiem i implementacją Customer Experience Management oraz Employee Experience. W naszym podejściu wykorzystujemy najnowszą wiedzę naukową, którą łączymy ją z praktyką. Skupiamy się na rozwiązaniach, które  przynoszą, efektywne, wymierne wyniki. Z doświadczeń naszych klientów wynika, że wdrożenia z zakresu customer experience przynoszą korzyści w postaci zwiększenia sprzedaży oraz retencji klientów i pracowników, zmniejszenia utraty klientów, obniżenia kosztów oraz wzrostu satysfakcji klientów.

Jak to robimy?

Zwiększamy lojalność klientów
i pracowników

Tworzymy trwałe, niezawodne i efektywne rozwiązania. Aby to, co robimy przynosiło wartość odkrywamy najbardziej istotne potrzeby i oczekiwania klientów oraz pracowników i wspólnie z firmą tworzymy rozwiązania, które zwiększają ich zaangażowanie i satysfakcję.

Stosujemy sprawdzone narzędzia
i metody

Uważamy, że najlepiej działa wiedza naukowa połączona z praktyką biznesową. Opracowaliśmy i stale doskonalimy użyteczne narzędzia, które sprawdziły się w praktyce i wspierają firmy we wdrożeniu podejścia Customer Experience.

Koncentrujemy się na tym co daje wartość

Wdrażając zarządzanie doświadczeniami klientów wspieramy organizację i managerów różnych działów w realizacji zamierzonych celów. Skupiamy się na rozwiązaniach przynoszących namacalne efekty zwiększając efektywność i optymalizując koszty działania firmy.

Wspieramy w ciągłym doskonaleniu

Wdrożenie CEM to początek i duża zmiana w działaniu koncentrująca się na tym, co najważniejsze dla wzrostu i utrzymania przewagi konkurencyjnej firmy. Podążanie za zmieniającymi się potrzebami i oczekiwaniami rynku wymaga stałego doskonalenia. Wspieramy organizacje w procesie ciągłego rozwoju.

Doskonale znamy się na tym co robimy


Mamy doświadczenie w realizacji projektów związanych z wdrożeniem zarządzania doświadczeniami klientów w różnych branżach dla firm różnej wielkości na rynku b2b i b2c. Nasi klienci to najbardziej uznane w wysokiej jakości obsługi klienta marki w Polsce.

Działamy jak przewodnik i partner

Wspieramy klientów w całym procesie – zaczynając od badań doświadczeń, przez tworzenie najlepszych standardów i inicjatyw, które umożliwią ich wdrożenie, po programy edukacyjne, a także wsparcie oraz motywację managerów i pracowników na każdym etapie wdrożenia CEM.

Wybrani klienci

„Rekomendujemy firmę Everbe jako rzetelnego wiarygodnego i profesjonalnego partnera z bardzo indywidualnym podejściem uwzględniającym specyficzne potrzeby klienta.”

IREK MAJCZAK ADMD HEAD

„Dziękuję całemu zespołowi za doskonałą współpracę zaangażowanie i gotowość do dopasowania projektu do naszych potrzeb i pomysłów. Praca z Wami to było naprawdę pozytywne doświadczenie.”

WOJCIECH POZARZYCKI BUSINESS TEAM MANAGER ADMD COMOPS ROCHE

„Bardzo wysoko oceniam współpracę z firmą Everbe. Doceniam profesjonalizm, świetną znajomość zagadnień z zakresu Customer Experience oraz rzetelność. Gorąco polecam współpracę z firmą Everbe.”

AGNIESZKA OLEK CUSTOMER EXPERIENCE MANAGER SANTANDER BANK ZACHODNI WBK

„Chcielibyśmy podziękować firmie Everbe za dotychczasową wartościową współpracę i równocześnie polecić innym firmom współpracę z Everbe."

URSZULA GRABOWSKA-MALESZKO DYREKTOR ZARZĄDZAJĄCY JDMI

„Jestem przekonany, że będziemy mogli kontynuować naszą współpracę i znajdziemy w zespole Everbe wsparcie w trudnej dziedzinie zarządzania doświadczeniami klientów, budowania kultury organizacji i zarządzania zmianą."

MICHAŁ CIUNDZIEWICKI PREZES ZARZĄDU JET LINE

„Komunikacja zarówno przed jak i w trakcie szkolenia, a także po jego zakończeniu była bardzo dobra - chęć do dzielenia się wiedzą i dostępność Pani Marty zostały pozytywnie ocenione przez osoby biorące udział w szkoleniu."

BEATA PIESZAJ KIEROWNIK DZIAŁU ROZWOJU REGIONU PIONU KAPITAŁU LUDZKIEGO W WARSZAWIE POCZTA POLSKA S.A.

Z ostatniej chwili

Customer Congres

CUSTOMER CONGRES 15-16 X 2018 Szczęśliwi klienci zostają na dłużej

Co decyduje o sile Twojej Marki

Sezonowa moda, czy filozofia Zwycięzców – dla kogo Customer Experience Management?

 

Zapisz się do newslettera