Dlaczego Everbe?

Rozumiemy firmy i potrzeby ich klientów. Wdrażając zarządzanie doświadczeniami klientów skupiamy się na rozwiązaniach przynoszących pozytywne doświadczenia klientom i wymierne korzyści organizacji.
W naszym podejściu uwzględniamy zarówno klientów i partnerów organizacji, pracowników oraz menadżerów nie zapominając o wartości, jaką niesie pro kliencka marka.
Mamy doświadczenie w realizacji projektów związanych z wdrożeniem zarządzania doświadczeniami klientów w różnych branżach dla firm różnej wielkości na rynku b2b i b2c.

 

Misja

Misją, którą realizujemy każdego dnia jest tworzenie pozytywnych doświadczeń. Realizujemy ją we wszystkich naszych działaniach zarówno w stosunku do klientów i ich partnerów biznesowych, jak i siebie nawzajem.

Wizja

Naszą wizją jest wspieranie polskich firm i organizacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej. Dzieje się tak dzięki stworzeniu pro klienckiej kultury organizacji, przez którą  firmy zyskują zdolność budowania grona lojalnych klientów i pracowników.

Wartości

Wartości, które towarzyszą naszej pracy na co dzień to uczciwość we wszystkim co robimy, profesjonalizm, który reprezentujemy wobec klientów i siebie nawzajem, partnerstwo w działaniu, otwartość na innych i nowe pomysły oraz ciągłe dążenie do doskonałości.

ikona-02.png

 

 

Jesteśmy odpowiedzialni społecznie

 

Poza realizacją projektów na rzecz naszych klientów zajmujemy się wspieraniem innych. Wiemy, jak ważne są przyjazne urzędy i instytucje publiczne. Dlatego wspieramy organizacje społeczne w przekształcaniu je w miejsce przyjazne dla pracowników i odwiedzających je klientów. Mieliśmy okazję prowadzić projekty dotyczące badania doświadczeń pracowników i klientów dla Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz badania doświadczeń i warsztaty z klientami dla Promu Kultury na Saskiej Kępie w Warszawie. W okolicach Świąt Bożego Narodzenia wspieramy potrzebujących przygotowując paczki z prezentami, które cieszą małych i dużych.

 

 

Edukujemy i dzielimy się wiedzą


Systematycznie uczestniczymy w wydarzeniach i konferencjach, w czasie których prowadzimy wykłady i warsztaty na tematy związane z Customer & Employee Experience. Założyliśmy Akademię Customer Experience Management, w ramach której prowadzimy edukację związaną z budowaniem pro klienckiej kultury organizacji. Organizujemy konferencje na tematy związane z zarządzaniem doświadczeniami klientów, jak np. „Customer Experience Management jako nowy trend w biznesie” (2012r), Spotkania z Customer Experience Management (2015r) oraz kulturą organizacyjną -„Argonauci biznesu” (2013r.). We współpracy z Uniwersytetem SWPS prowadzimy staże dla studentów ostatnich lat studiów. Studenci pod okiem praktyków zdobywają wiedzę praktyczną z zakresu badania doświadczeń klientów oraz wdrożeń projektów Customer Experience Management. Mają okazję pracować w terenie oraz asystować w realizacji projektów z zakresu CEM oraz w projektach biznesowych. Najlepsi studenci mają szansę na stałe zatrudnienie.

 

 

Prowadzimy działalność badawczą i naukową

 

Badania doświadczeń klientów to temat, którym żyjemy na co dzień. Realizując projekty własne i dla naszych klientów poznajemy jawne i utajone potrzeby klientów związane z konsumpcją dóbr i usług, a także obsługą klienta. Dzięki temu możemy systematycznie doskonalić nasz warsztat cały czas podwyższając jakość oferowanych przez nas produktów i usług. Publikujemy opracowania, artykuły i raporty, jak np.: „Customer Experience Polek i Polaków” (2013r.), „Customer Experience na rynku B2B” (2015r.). Nasi współpracownicy są wykładowcami na uczelniach wyższych, między innymi na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skontaktuj się z nami

Napisz nam czego oczekujesz a odpowiemy w ciągu 24 godzin.