AKADEMIA EMPLOYEE EXPERIENCE (online/ jesień 2024)

Dlaczego Employee Experience Management?

Pozytywne doświadczenie pracowników ma kluczowe znaczenie dla rozwoju produktywnego oraz wydajnego środowiska pracy. Usatysfakcjonowani pracownicy podchodzą do swojej pracy z większą motywacją i zaangażowaniem, chętniej się rozwijają, są bardziej kreatywni i efektywniej pracują. Tylko tacy pracownicy są w stanie na dzisiejszym, wysoce konkurencyjnym rynku zwiększać konkurencyjność organizacji oraz budować zaangażowanie i lojalność klientów.

 

Zarządzanie doświadczeniem pracowników oznacza w organizacji:  zrozumienie różnych pracowników uwzględniając ich indywidualne potrzeby i oczekiwania, zrozumienie pracowników na różnych etapach cyklu życia z organizacją, odpowiednie zaprojektowanie doświadczeń pracowników oraz monitoring,  zaangażowanie liderów oraz umiejętność zbudowania takiego środowiska i kultury pracy, które będą  wspierały pracowników w realizacji celów biznesowych organizacji na co dzień z jednej strony oraz budowały ich pozytywne doświadczenia i wysoką satysfakcję z drugiej.

 

W oparciu na nasze doświadczenie oraz szeroką wiedzę przygotowaliśmy program Akademii Employee Experience Management, który dostarcza wiedzę o tym, jak budować organizacje skoncentrowane na człowieku i jednocześnie rozwijać i umacniać przewagę konkurencyjną organizacji.

 

AKADEMIA EMPLOYEE EXPERIENCE MANAGEMENT

 

Jeśli chcesz dowiedzieć się jak przeprowadzić twoją organizację przez transformację i zbudować firmę skoncentrowaną na człowieku – Akademia Employee Experience Management jest dla ciebie.

 

Oferta Akademii EXM jest skierowana do tych, którzy chcą budować skoncentrowane na człowieku organizacje, osiągać biznesowe cele oraz budować przewagę konkurencyjną. Akademia EXM  to kompleksowy program, w czasie którego uczestnicy zapoznają się z teoretycznym, ale przede wszystkim praktycznym podejściem do budowania organizacji skoncentrowanej na człowieku przy wykorzystaniu zarządzania doświadczeniem pracownika.

 

Program Akademii Employee Experience Management został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu Customer Experience  & Employee Experience Management w firmach o różnej wielkości i profilu – B2B oraz B2C działających w Polsce i poza granicami.

 

Akademia Employee Experience Management zawiera silne podstawy teoretyczne oparte o wiedzę z zakresu psychologii  poznawczej i behawioralnej, psychologii organizacji oraz psychologii pozytywnej, wiedzę o mózgu oraz  aktualne teorie zarządzania organizacją.

 

Program Akademii EXM jest tak zbudowany, że umożliwia wykorzystanie wiedzy zarówno w firmach B2B oraz B2C różnej wielkości oraz w różnych branżach.

AKADEMIA EMPLOYEE EXPERIENCE (online/ jesień 2024)


  O Akademii Employee Experience Management

  • Termin realizacji: październik 2024 -marzec 2025
  • Czas trwania: 7 m-cy (spotkania co 2 tygodnie z pominięciem grudniowej przerwy świątecznej)
  • Ilość spotkań online: 11  spotkań po 3h
  • Forma: szkolenie otwarte 
  • Ilość uczestników:  ograniczona

  Twoje korzyści

  • Wiedza teoretyczna  oraz praktyczna z zakresu budowania organizacji skoncentrowanej na człowieku
  • Teoria i praktyka dotycząca zarządzania doświadczeniem pracownika
  • Podstawy teoretyczne Customer Experience  łączące z Employee Experience
  • Umiejętności praktyczne zastosowania narzędzi wspierających EXM  (np. Employee Journey Map)
  • Gotowe wzory oraz narzędzia do wykorzystania w twojej organizacji
  • Wsparcie i mentoring z zakresu badań, monitoringu, projektowania, implementacji EXM
  • Certyfikat Ukończenia Akademii Employee Experience Management

  OSOBA PROWADZĄCA

  Marta Bryła -Gozdyra,  Konsultant & Mentor Human Experience Management (CX & EX) Executive Coach, psycholog

   

  Założyciel  i dyrektor zarządzająca Everbe – jednej z pierwszych w Polsce firm zajmujących się budowaniem proklienckiej kultury przez implementację Customer Experience & Employee Experience Management. Przez 22 lat na kierowniczych stanowiskach w zarządzaniu firmą, marketingiem, sprzedażą i obsługą klienta implementowała rozwiązania, w których centrum jest człowiek. Certyfikowany coach, doświadczony  konsultant  ds. customer & employee experience oraz psychologii organizacji. Członkini kapituły Firmy Przyjaznej Klientowi oraz Inwestora w Kapitał Ludzki. Członkini Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Mindfulness Association Polska. Wieloletni wykładowca akademicki psychologii zachowań oraz strategii marki (Uniwersytet SWPS). Absolwentka zarządzania biznesem, psychologii organizacji, psychologii zachowań konsumenckich, neuromanagementu, somatopsychologii & psychosomatologii, dialogu motywującego,  racjonalnej terapii zachowań, w trakcie 4 -ro letniego kursu Terapii Poznawczo Behawioralnej (CBT-3). W pracy fascynuje się człowiekiem – jej uwagę zajmuje zwiększanie efektywności przedsiębiorstwa  przez budowę pozytywnej kultury organizacji, szczególnie w kontekście przywództwa oraz wpływu na zadowolenie i zaangażowania pracowników i  klientów oraz budowanie dobrostanu człowieka. Autorka wielu publikacji oraz wystąpień publicznych w obszarze customer experience, employee experience,  kultury organizacyjnej. Współpracuje w firmami i organizacjami różnej wielkości w różnych branżach, zarówno w sektorze B2B oraz B2C oraz w sektorze publicznym. Założycielka Humanin Instytutu Dobrostanu, gdzie część swojego czasu przeznacza na pomoc indywidualną i grupową w budowaniu dobrostanu  młodzieży i osób dorosłych.

  SPOSÓB UCZENIA

  Spotkania będą prowadzone w formie interaktywnych kreatywnych warsztatów połączonych z wykładem i dyskusją. Spotkania będą miały formę online. Zależy nam na tym, by po zakończeniu Akademii EXM uczestnicy wiedzieli co i jak robić, by zbudować skoncentrowaną na człowieku markę, ale również DLACZEGO to robić i dlaczego to jest ważne. Dlatego zaznajamianie z poszczególnymi zagadnieniami odbywać się będą w podejściu „Dlaczego? Co? Jak?”.

  DLACZEGO? – zawiera podstawy teoretyczne danego zagadnienia w oparciu o wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii kognitywnej, behawioralnej, psychologii organizacji oraz aktualnej wiedzy o mózgu, jak również inspirujące przykłady działania różnych marek i firm w danym obszarze

  CO? – przedstawia gotowe, sprawdzone narzędzia, instrukcje oraz wzory pokazujące krok po kroku jak wdrażać Employee Experience Management w praktyce

  JAK? – zawiera praktyczne wskazówki, wykorzystuje wiedzę z etapu DLACZEGO oraz CO, by skutecznie i efektywnie zaimplementować zdobytą wiedzę w życie twojej firmy

  Warsztaty kreatywne

  uczestnicy będą uczestniczyć w pełnych inspiracji sesjach, które zachęcają do twórczego myślenia z wykorzystaniem, m. innymi metodyki Design Thinking, Service Design oraz innych metod pracy kreatywnej

  Wykłady i case study

  w ramach naszych zajęć dostarczamy wiedzę teoretyczną, która jest wspierana konkretnymi studiami przypadków firm pochodzących z polski oraz z zagranicy. Połączenie teorii z praktyką pozwala na szybkie zrozumienie i zastosowanie zdobywanej wiedzy w praktyce

  Dyskusje i wymiana wiedzy

  uczestnicy Akademii będą mieli okazję do aktywnego uczestnictwa w dyskusjach oraz wymianie doświadczeń. To otwarte forum do dzielenia się wiedzą i rozwiązywania problemów w budowaniu proklienckiej organizacji na co dzień

  Mentoring i wsparcie

  w czasie spotkań Akademii uczestnicy mają dostęp do mentora oraz otrzymują wsparcie w ramach obszarów, który jest związany z realizowanym programem

  Praca własna

  w czasie trwania spotkań Akademii uczestnicy otrzymują zadania, które realizują w praktyce pomiędzy poszczególnymi spotkaniami

  Akademia EXM

  Akademia Employee Experience  to kurs, który jest dedykowany specjalistom HR, Employee Experience oraz Customer Experience, menadżerom w rożnych działach, a także tych wszystkich, którzy chcą umacniać swoje organizacje budując zaangażowanie pracowników i tworząc pozytywne doświadczenia zarówno dla pracowników, jak i i klientów. 

  Naszą misją jest wsparcie uczestników w rozwijaniu umiejętności i wiedzy niezbędnych w budowaniu organizacji, która jest skoncentrowana na człowieku – pracowniku i kliencie.

  Na Akademię EXM  składa się sześć modułów tematycznych, które przeprowadzą uczestników przez proces związany z zarządzaniem doświadczeniem pracownika i budowaniem  krok po kroku organizacji skupionej na człowieku. Akademia Masterclass ma wymiar praktyczny, nastawiony na naukę przez doświadczenie. Dzięki takiemu podejściu wszyscy uczestnicy będą mogli szybko odnieść zdobytą wiedzę do działalności w swoich firmach, zweryfikować ją w praktyce oraz otrzymać informacje zwrotne od prowadzącego.

  Uczestnicy Akademii EXM na każdym etapie będą wykonywali zadania praktyczne w oparciu o swoją firmę. Po każdym spotkaniu uczestnicy otrzymają również zdania, które będą wykonywali przy wsparciu prowadzącego – zadania będą ustalane indywidualnie i będą dopasowane do etapu/poziomu zaawansowania organizacji każdego uczestnika. Pomiędzy wybranymi modułami, każdy uczestnik Akademii  EXM będzie mógł wziąć udział w jednym półgodzinnym spotkaniu mentoringowym.

  Umiejętności i wiedza, którą zdobędziesz

  Działając z pasją, zaangażowaniem oraz zaawansowaną wiedzą inspirujemy innych i zarażamy podejściem związanym z budową proklienckich organizacji skoncentrowanych na człowieku. Nasza metodologia pracy jest praktyczna, interaktywna, oparta o wiedzę naukową, badania rynkowe i doświadczenia w pracy na co dzień, co pozwala uczestnikom natychmiast wdrażać nabyte umiejętności w praktyce.

  Zapewniamy ciągłe wsparcie zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu naszych warsztatów, aby uczestnicy mogli wymieniać się wiedzą, doskonalić oraz osiągać trwałe rezultaty w swoich organizacjach.

  Zarządzanie doświadczeniem pracowników

  opanujesz techniki i strategie zarządzania doświadczeniem pracowników, co pozwoli tworzyć i umacniać pozytywne środowisko pracy, zwiększać zaangażowanie i produktywność pracowników

  Mapowanie doświadczeń pracowników na Employee Journey Map

  dowiesz się jak badać oraz pozyskiwać wiedzę o pracownikach, tworzyć persony pracowników oraz mapować doświadczenia pracowników na różnych ścieżkach pracownika (Candidat Journey Map, Onboarding Journey Map, Employee Journey Map, Exit Journey Map)

  Kreowanie pozytywnej kultury organizacyjnej

  dowiesz się, jak stworzyć DNA kultury organizacyjnej skoncentrowanej na człowieku opartej o zaufanie, empatię i odpowiedzialność oraz oraz jak zaangażować liderów do koncentracji na doświadczeniu pracownika i klienta

  Projektowanie doświadczeń pracowników i planowanie zmiany

  dowiesz się jak projektować doświadczenia pracowników na Employee Journey Map przy wykorzystaniu różnych metod pracy kreatywnej oraz  jak zaprojektować  inicjatywy i zaplanować zmianę w organizacji

  Badania i monitoring doświadczeń pracowników

  dowiesz się w jakich metodologii używać monitorując doświadczenia pracowników oraz jak doskonalić organizację stosując model Employee Close the Loop

  Zakres tematyczny kursu

  Moduł Temat Ilość godzin
  Moduł I
  Employee Experience Management i budowania łańcucha wartości. Rola i zadania zespołu EX oraz sposób współpracy z w menadżerami.

  Dowiesz się, w jaki sposób pozytywne doświadczenia pracowników wpływają na wyniki organizacji, co to jest Employee Experience oraz Employee Experience Management.  Czym się różni doświadczenie pracownika od zaangażowania. Jakie są modele struktur w ramach tworzenia EX oraz jakie są ich zadania i odpowiedzialność.

  3h
  Moduł II
  Tworzenie Employee Jurney & Experience Map. Tworzenie person pracowników.

  Dowiesz się jak zrealizować badania doświadczeń pracowników. Stworzysz persony pracowników oraz Emploee Journey Map. Zmapujesz doświadczenia pracowników na Employee Experience Map. Dowiesz się o różnych sposobach mapowania doświadczeń pracowników.

  3h + 3h + 3h
  Moduł III
  Kreowanie i strategia budowania DNA pozytywnej kultury organizacyjnej.

  Dowiesz się, jak stworzyć DNA kultury organizacyjnej skoncentrowanej na człowieku opartej o zaufanie, empatię i odpowiedzialność. Będziesz wiedzieć,  jak zaangażować zespoły do współudziału w tworzeniu i umacnianiu kultury organizacyjnej. Dowiesz się jak angażować liderów do koncentracji na doświadczeniu pracownika i klienta.

  3h + 3h
  Moduł IV i V
  Projektowanie doświadczeń pracowników oraz planowanie zmiany z wykorzystaniem Design Thinking i innych metod pracy kreatywnej.

  Dowiesz się jak projektować doświadczenia pracowników na Employee Journey Map przy wykorzystaniu  Design Thinking, Service Design oraz Disney Strategy  oraz  jak zaprojektować  inicjatywy i zaplanować zmianę w organizacji.

  3h + 3h + 3h
  Moduł VI
  Badania i monitoring doświadczeń pracowników. Miary, narzędzia pomiaru, doświadczeń pracowników.

  Dowiesz się w jakich metodologii używać monitorując doświadczenia pracowników oraz jak budować pozytywne doświadczenia pracowników i umacniać organizację stosując model Employee Close the Loop.

  3h + 3h

  Opinie uczestników Akademii CXM

  Podobało mi się rozłożenie szkolenia na tematyczne i logicznie po sobie ułożone moduły – to ułatwia powrót do wybranych materiałów, ale też uczy podawanych treści „po kawałku”. Przerwy między spotkaniami pomogły mi obserwować prezentowane treści w praktyce. Miałam więcej czasu na „codzienną odkrywczość” ;). To dawało mi autentyczną frajdę – obserwowanie, że coś NAPRAWDĘ działa, albo po prostu świadomość, że można do czegoś podejść w nowy sposób i zobaczyć ile to będzie kosztowało wysiłku, czy ja jestem na to gotowa, czy inni są gotowi, jakie są przeszkody, jak można je ograniczać.
  Dużo wiedzy z zakresu customer experience, jasny, zrozumiały przekaz, praktyczna wiedza do wykorzystania w codziennej pracy.
  Podobało mi się rozłożenie szkolenia na tematyczne i logicznie po sobie ułożone moduły – to ułatwia powrót do wybranych materiałów, ale też uczy podawanych treści „po kawałku”. Przerwy między spotkaniami pomogły mi obserwować prezentowane treści w praktyce. Miałam więcej czasu na „codzienną odkrywczość” ;). To dawało mi autentyczną frajdę – obserwowanie, że coś NAPRAWDĘ działa, albo po prostu świadomość, że można do czegoś podejść w nowy sposób i zobaczyć ile to będzie kosztowało wysiłku, czy ja jestem na to gotowa, czy inni są gotowi, jakie są przeszkody, jak można je ograniczać.
  Dużo wiedzy z zakresu customer experience, jasny, zrozumiały przekaz, praktyczna wiedza do wykorzystania w codziennej pracy.
  Podobało mi się rozłożenie szkolenia na tematyczne i logicznie po sobie ułożone moduły – to ułatwia powrót do wybranych materiałów, ale też uczy podawanych treści „po kawałku”. Przerwy między spotkaniami pomogły mi obserwować prezentowane treści w praktyce. Miałam więcej czasu na „codzienną odkrywczość” ;). To dawało mi autentyczną frajdę – obserwowanie, że coś NAPRAWDĘ działa, albo po prostu świadomość, że można do czegoś podejść w nowy sposób i zobaczyć ile to będzie kosztowało wysiłku, czy ja jestem na to gotowa, czy inni są gotowi, jakie są przeszkody, jak można je ograniczać.
  Dużo wiedzy z zakresu customer experience, jasny, zrozumiały przekaz, praktyczna wiedza do wykorzystania w codziennej pracy.

  Zapisy i warunki uczestnictwa

  Forma:  na podstawie umowy/zlecenia

  Cena: prosimy o kontakt

  Sposób płatności:  100% przed  realizacją warsztatów

  Zapisy: akademiaEX@everbe.pl

  Pytania i odpowiedzi

  01Co to jest Akademia Employee Experience Management?

  Akademia Employee Experience Management to unikalny kurs, który pomaga organizacjom tworzyć i zarządzać pozytywnymi doświadczeniami pracowników. Akademia EXM oferuje kompleksowe narzędzia i wiedzę, które pomagają w transformacji kultury organizacyjnej.

  02Jak długo trwa Akademia Employee Experience Management?

  Akademia CXM trwa 6  miesięcy i składa się na nią 11 spotkań online. Spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie,  co pozwala uczestnikom krok po kroku zdobywać oraz implementować ją w praktyce

  03Jaki jest sposób płatności?

  Płatność za uczestniczenie w Akademii EXM ma miejsce przed jej rozpoczęciem.

  04Jakie materiały i narzędzia otrzymam jako uczestnik kursu?

  Wszyscy uczestnicy otrzymują materiały edukacyjne oraz gotowe narzędzia w postaci dokumentów/plików do zastosowania w swoich organizacjach najpóźniej 3 dni po zakończeniu każdego modułu.

  05Czy Akademia EXM jest dla małych, czy dla dużych firm?

  Akademia EXM  jest dostosowana do potrzeb zarówno małych, jak i dużych organizacji oraz urzędów publicznych i innych jednostek organizacyjnych.

  06Czy muszę mieć doświadczenie w obszarze Employee Experience?

  Nie jest wymagane doświadczenie w obszarze Employee Experience. Akademia EXM jest pomyślana tak, że stanowi wartość i dostęp do nowej wiedzy zarówno dla osób początkujących, jak i doświadczony profesjonalistów.

  07Czy po ukończeniu kursy otrzymam certyfikat?

  Po ukończeniu Akademii CX Way przy założeniu, że będziesz obecny/a na minimum 85% wszystkich warsztatów oraz w sytuacji nieobecności odrobisz zadania w czasie, gdy nie będziesz uczestniczył/a w wybranym module otrzymasz certyfikat.

  08Czy kurs jest dostępny online?

  Wszystkie spotkania są realizowane w formie spotkań online.

  09Czy mogę zarejestrować się jako osoba prywatne, firma lub zespołowo?

  Możesz uczestniczyć w Akademii EXM w wersji otwartej z przedstawicielami innych firm, jeśli jednak jesteś zainteresowana/ y uczestnictwem w Akademii EXM większej ilości osób – możemy przygotować ofertę Akademii EXM dedykowaną tylko twojej firmie – skontaktuj się z nami, by omówić szczegóły email: akademiaEX@everbe.pl

  Porozmawiajmy


   MENU

   Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.