Kultura przez duże K służy pracownikom

Każda firma i organizacja ma swoją kulturę

Każda firma i organizacja ma kulturę organizacyjną. To pewne niepisane i pisane normy oraz wartości, które przyświecają  pracownikom w ich codziennej pracy. Kultura tworzy pewne nawyki i zachowania, które są pożądane oraz takie, których nie akceptujemy. To kultura powoduje, że pewni ludzie do niej pasują, a inni nie. Jeśli jako pracownik nie pasuję do kultury, to albo zwolnię się z tej firmy sam, przy pierwszej lepszej nadarzającej się możliwości, albo zwolni mnie firma. Pozostawanie w firmie, w której kulturze organizacyjnej  jako pracownik źle się czuję, rodzi często frustrację – nie sprzyja to ani dobrostanowi pracownika, ani firmy.  To kultura firmy powoduje również, że pomimo innych niesprzyjających elementów, jak np. niska płaca, jako pracownicy jesteśmy skłonni nadal w tej firmie pracować. Dlaczego? Bo dobrze się tam czujemy, odpowiadają nam jej wartości,  zasady, które w niej panują i ludzie, którzy w niej pracują.

Kultura, która sprzyja budowaniu przewagi konkurencyjnej

Każda firma i organizacja ma swoją kulturę, ale nie każda kultura sprzyja rozwojowi i budowie przewagi konkurencyjnej firmy. Kultura organizacyjna może firmę ograniczać i hamować jej rozwój,  może również stwarzać dla niej nowe szanse i gwarantować wzrost. Nieodłącznym czynnikiem, który pozwala firmie na rozwój jest jej klient. Nie trzeba nikogo przekonywać, że na konkurencyjnym rynku koncentracja na kliencie gwarantuje firmie wzrost oraz zbudowanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Nie ma więc znaczenia, czy jesteśmy wielką korporacją, średnią, małą, czy mikro firmą – tylko koncentracja oparta na potrzebach i oczekiwaniach klientów zagwarantuje nam przetrwanie.

Kultura przez duże K

Od początku XXI wieku mówi się głośno o koncentracji na doświadczeniu klienta (ang. customer experience) oraz zarządzaniu doświadczeniem klientów (ang. customer experience management). Różnej wielkości  firmy w różnych branżach, zarówno na rynku B2B, jak i B2C chcą budować marki skoncentrowane na dostarczaniu klientom pozytywnych doświadczeń. Zbudowanie organizacji  prawdziwie skoncentrowanej na kliencie wymaga dużo czasu i wysiłku. Niezbędnym elementem tej transformacji jest kultura organizacyjna. Bez odpowiednio zaprojektowanej kultury, ilość wysiłku, energii i pieniędzy, którą firma będzie wkładać w tę transformację będzie nieskoczenie duża. Dlatego, kiedy mówimy o budowie organizacji zorientowanych na kliencie ZAWSZE musimy mówić o zmianie kultury firmy. Zmianie na serio, bo w Polsce wszyscy wiemy, że „klient nasz pan”. Jednak, jak  to mówi Herb Kelleher, współzałożyciel jednej z najbardziej proklienckich firm na świecie- Southwest Airlines,   „Kultura to jest to, co ludzie robią, gdy nikt nie patrzy.”Mówimy więc o kulturze przez duże K, która prawdziwie koncentruje się na KLIENCIE, w której każdy pracownik wie, dlaczego skupienie się na kliencie jest ważne, widzi w tym sens i korzyści nie tylko dla klienta oraz firmy, ale również dla siebie.

Pełna wersja artykułu ukazała w Kompendium HR 2020, wydawanym przez firmę Pracuj.

Link do bezpłatnego pobrania Kompendium HR 2020 https://media.pracuj.pl/113120-kompendium-hr-od-grupy-pracuj-juz-dostepne

Chcesz wiedzieć więcej?