O Everbe

Jesteśmy pionierem na polskim rynku w zakresie wdrożeń  z zakresu Customer Experience oraz Employee Experience Management. Od  12 lat, wspieramy firmy w zwiększaniu efektywności biznesowej przez tworzenie proklienckich organizacji. Zajmujemy się badaniem projektowaniem, monitoringiem oraz implementacją Customer Experience Management, Employee Experience Management oraz transformacją kultury organizacyjnej. 

W naszym podejściu wykorzystujemy najnowszą wiedzę naukową z zakresu psychologii behawioralnej, poznawczej oraz emocji, a także wiedzę o mózgu. Wiedzę naukową łączymy ją z praktyką, skupiając się na rozwiązaniach, które przynoszą efektywne, wymierne wyniki. Nasze wdrożenia z zakresu customer experience przynoszą korzyści m.in. w postaci zwiększenia sprzedaży oraz retencji klientów i pracowników, zmniejszenia utraty klientów, obniżenia kosztów oraz wzrostu satysfakcji klientów i pracowników.

Nasz manifest i wizja

Nasz manifest

Tym, co nas napędza do pracy każdego dnia jest tworzenie pozytywnych doświadczeń klientów i pracowników oraz sprawianie, by świat był lepszy dla nas wszystkich.  Wiemy, że zmiana wymaga wysiłku i uważności wszystkich pracowników w organizacji. Wspieramy naszych klientów, towarzysząc im w całym procesie transformacji.  Wierzymy, że małe kroki prowadzą do dużych zmian, jeśli podążają we właściwym celu, który przynosi wartość dla wszystkich.

 

Nasza wizja

Wizją Everbe jest wsparcie organizacji w zwiększaniu efektywności biznesowej i budowaniu przewagi konkurencyjnej przez koncentrację na człowieku – naszą wizję realizujemy przez tworzenie proklienckiej kultury organizacyjnej oraz implementację Customer Experience Management & Employee Experience. Dzięki stworzeniu proklienckiej kultury organizacji, firmy zyskują zdolność budowania grona zaangażowanych, lojalnych klientów i pracowników.

Nasze wartości

Wartości, które towarzyszą naszej pracy na co dzień wyznaczają standard naszej pracy oraz podejście do budowania relacji z naszymi klientami, współpracownikami i całym środowiskiem. Nasze wartości to:

  • Profesjonalizm, który reprezentujemy wobec klientów i siebie nawzajem, a który przejawia się w najwyższej jakości standardach i kulturze pracy.
  • Współdziałanie – obszar, związany z budową organizacji skoncentrowanej na kliencie to gra zespołowa, dlatego współpraca i partnerstwo, wzajemny szacunek i wsparcie na co dzień wyznacza standard budowania naszych relacji oraz sposób naszej pracy.
  • Ciekawość – w naszej pracy przejawia się w zainteresowaniu naszymi klientami i ich wyzwaniem, motywacjami, potrzebami i oczekiwaniami ich pracowników i konsumentów marki, ciekawość oznacza również zainteresowanie wieloma dziedzinami, z których czerpiemy na co dzień „łącząc kropki”.
  • Otwartość na innych – jesteśmy uważni na innych, szanując każdego z osobna, wiedząc o tym, że każdy z nas jest inny, ma za sobą inne doświadczenia, które jednak połączone mogą dać wielką moc – dlatego cenimy sobie odmienne opinie i pomysły doceniając różnorodność.
  • Dążenie do doskonałości – tak, wiemy, że nikt nie jest doskonały. Mamy w sobie wiele pokory i doskonale to rozumiemy. Doceniamy tu i teraz, jednak ciągle jesteśmy głodni na więcej. Stale podwyższamy sobie poprzeczkę, doskonaląc naszą wiedzę, nasz warsztat praktyczny. W każdym kolejnym realizowanym projekcie wykorzystujemy nabytą wiedzę i doświadczenie doskonaląc kolejne rozwiązania.

Nasze doświadczenie

Założycielem Everbe jest  Marta Bryła – Gozdyra. Firma powstała z pasji do człowieka – chęci jego lepszego zrozumienia, wsparcia i sprawienia, by jego życie było lepsze.

W Everbe wspieramy małe i duże organizacje. Pomagamy liderom i organizacjom  zrozumieć ludzi, by stawały się lepsze dla pracowników, klientów, właścicieli oraz udziałowców. W XXI wieku człowiek powinien stać w centrum organizacji. Z praktyki i doświadczeń biznesowych wynika, że te firmy, które skupiają się na człowieku odnoszą sukcesy w postaci budowy przewagi konkurencyjnej i zwiększaniu wartości przedsiębiorstwa.

Mamy szerokie doświadczenie w całościowych wdrożeniach z zakresu  budowy proklienckiej kultury organizacyjnej, Customer oraz Employee Experience Management w różnej wielkości firmach w różnych branżach na rynku B2B oraz B2C.

Od 12  lat działamy o obszarze badań doświadczeń klientów i pracowników, diagnozie i tworzeniu kultury organizacyjnej, monitoringu, projektowania usług i produktów oraz ich wdrożenia, projektowania i zarządzania zmianą, szkoleń, coachingu
oraz mentoringu w zakresie customer experience oraz employee experience, kultury organizacyjnej oraz proklienckiego przywództwa.

W 2015 roku powołaliśmy do życia pierwszy w Polsce i jak dotąd najbardziej kompleksowy program kształcenia w obszarze zarządzania doświadczeniami klientów – Akademię Customer Experience Management.

W 2022 uruchomiliśmy Akademię Lidera Proklienckie marki, w której edukujemy, inspirujemy i wspieramy menadżerów różnej wielkości organizacji w tworzeniu przyjaznej kultury, w której centrum jest człowiek. Przy budowaniu wrażliwości na innych uczymy liderów, jak być uważnym na samego siebie.

2023 rok przyniósł nowy  program o nazwie Akademia Employee Experience Management, w którym edukujemy i kształcimy umiejętności  osób z obszaru HR, Customer Experience oraz Employee Experience  w zakresie zarządzania doświadczeniami pracowników.

Nasze podejście

Jako jedna z niewielu firm w Polsce ossamego początku naszej działalności budując proklienckie marki skupiamy się jednocześnie  na kliencie, pracowniku, przywództwie oraz kulturze organizacji. Nasze podejście do pracy opiera się na strategii win -win. W transformacji organizacji muszą wygrać wszyscy – zarówno klienci, pracownicy oraz sama organizacja. Zrozumienie ludzi i zbudowanie proklienckiej otwartej organizacji nie jest łatwe – w Everbe wiemy jak najsprawniej, najbardziej efektywnie i z zaangażowaniem wszystkich pracowników zbudować markę, której pasją będą klienci. Poza wiarą w ludzi wierzymy w liczby, wszystkie nasze projekty realizujemy z myślą o rozwoju i zwiększeniu przewagi konkurencyjnej naszych klientów.

Lepszy świat

Poza realizacją projektów na rzecz naszych klientów niesiemy pomoc innym. Wspieramy organizacje społeczne w przekształcaniu je w miejsca przyjazne dla pracowników i odwiedzających je klientów. Wykorzystujemy naszą wiedzę z zakresu psychologii prowadząc działania psychoedukacyjne mające na celu poprawę dobrostanu osób starszych i potrzebujących.

W naszej praktyce prowadziliśmy obserwacje odwiedzających oraz pracowników Muzeum Etnograficznego w Warszawie, rozmawialiśmy z nimi o tym, jak wygląda obecne muzeum i jak ich zdaniem powinno wyglądać muzeum ich marzeń. W wyniku badań powstała Customer Experience Map i wiele innych opracowań, które wspierają muzeum w byciu bardziej przyjaznym i atrakcyjnym dla odwiedzających. Rozmawialiśmy z gośćmi Promu Kultury na Saskiej Kępie w Warszawie, wchodziliśmy w „ich buty”, by zrozumieć, jaką rolę współcześnie według klientów powinny pełnić ośrodki kultury. Wspólnie z mieszkańcami Saskiej Kępy prowadziliśmy warsztaty Design Thinking, w czasie których omawialiśmy jak obecnie działa Prom Kultury i jak zdaniem gości powinien funkcjonować w przyszłości.

Działalność branżowa

Jesteśmy partnerem merytorycznym magazynu skierowanego do społeczności zajmującej się Customer oraz Employee Experience „Customer Experience Manager”. Uczestniczymy w spotkaniach, konferencjach i inicjatywach związanych z wykorzystaniem Customer oraz Employee Experience w rozwoju organizacji, budowaniem kultury organizacyjnej, sprzedaży oraz obsługi klienta. Piszemy artykuły do wielu magazynów, m. innymi: „Customer Experience Manager”, „CXM”, „Personel i zarządzanie”, „Nowa sprzedaż”, „Marketing w praktyce” oraz wielu innych wydawnictw branżowych.

MENU

Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.