Polityka prywatności

Polityka prywatności strony everbe.pl

Everbe jest właścicielem strony http://everbe.pl Zasady zawarte w polityce ochrony prywatności wskazują, w jaki sposób chronimy dane odwiedzających zebrane za pośrednictwem naszej witryny. Korzystając z niniejszej Witryny wyrażają Państwo zgodę na użycie Państwa informacji zgodnie z zasadami wyrażonymi w niniejszym oświadczeniu o polityce prywatności. Warunki naszej Polityki prywatności są okresowo uzupełniane przez dodanie oświadczeń o zachowaniu prywatności. W przypadku jakichkolwiek pytań na temat niniejszego Oświadczenia o zasadach zachowania prywatności, prosimy o kontakt.

Zbieranie informacji o użytkownikach

Nie mają Państwo obowiązku przekazywania żadnych danych osobowych aby skorzystać z Witryny. Witryna zbiera jedynie te dane osobowe, które zostały dobrowolnie udostępnione przez osoby odwiedzające. Takie dane mogą obejmować między innymi imię i nazwisko, obecną nazwę stanowiska, adres firmy, adres e-mail, numer telefonu.Możemy również przechowywać wszelkie treści podane przez Państwa, takie jak wpisy na blogu oraz w zakładce wiedza oraz mediach społecznościowych jak Facebook lub Linkedin.W przypadku, jeśli są Państwo zainteresowani wzięciem udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach, niezbędne może być podanie danych osobowych w celu rejestracji..Co do zasady podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, z tym jednak zastrzeżeniem, że w niektórych przypadkach j.w. , podanie danych osobowych może być konieczne ze względów technicznych i/lub organizacyjnych.

Informacje na temat logowania, pliki cookies i znaczniki nawigacyjne (web beacons)
Strona pobiera standardowe informacje związane z logowaniem, takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres strony, z której użytkownik został przekierowany. Aby zapewnić odpowiednie administrowanie Witryną internetową oraz poprawić nawigację, nasza firma lub nasz dostawca usług odpowiedzialny za witrynę może używać plików cookies (ciasteczek, z ang. cookies – czyli niewielkich informacji tekstowych zapisywanych w przeglądarce Użytkownika) lub internetowych znaków nawigacyjnych (ang. Web beacons – czyli elektronicznych obrazków, które umożliwiają policzenie liczby osób odwiedzających daną stroną internetową oraz korzystających z ciasteczek) w celu gromadzenia danych łącznych.

Służbowe dane kontaktowe
Podejmujemy wszelkie środki ostrożności celem zapewnienia ochrony danych osobowych. Państwa dane kontaktowe mogą być przetwarzane przez Everbe w celu utrzymywania i zarządzania relacjami z obecnymi i potencjalnymi klientami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., pozycja 1182).Everbe jest administratorem danych uzyskanych przez pracowników i przedstawicieli firmy. Dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, dane podmiotu, w imieniu którego Pan/Pani działa (dalej określanego jako „Klient”), adres Klienta, telefon, faks, adres e-mail, stanowisko, mogą być udostępniane, z zachowaniem wymogów przepisów prawa oraz tożsamości celu przetwarzania, wyłącznie przez Everbe.
Dane osobowe zostały przekazane przez Pana/Panią dobrowolnie bądź pozyskane z powszechnie dostępnych źródeł. Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych.

Wykorzystanie informacji
Everbe może także wykorzystywać informacje osobowe dla celów marketingowych lub też przesyłać Państwu materiały promocyjne lub korespondencję na temat realizowanych usług. Everbe może również skontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji zwrotnej na temat świadczonych przez nas usług, lub też dla celów marketingowych lub innych związanych z badaniami.
Niniejszym chcemy zapewnić, że nasze działania marketingowe są zgodne z obowiązującym prawem oraz że wprowadziliśmy procedury, zgodnie z którymi musimy uzyskać niezbędne zgody wymagane w celu przesłania Państwu pocztą elektroniczną informacji handlowych. Mogą Państwo w dowolnym momencie zażądać zaprzestania przesyłania Informacji.

page1image745401568

Ujawnienie informacji stronom trzecim

EVERBE może udostępnić Państwa dane osobowe innym podmiotom w celu przeprowadzenia badań rynkowych lub innych. Dane osobowe mogą również zostać ujawnione organom ścigania, regulacyjnym, innym agencjom rządowym lub innym stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane w celu spełnienia obowiązków oraz wymogów prawnych i regulacyjnych. Podając informacje za pośrednictwem niniejszej Witryny wyrażają Państwo zgodę na sytuacje ujawnienia, o których mowa powyżej.Blogi, fora, wiki i inne media społecznościowe

Niniejsza Witryna może obsługiwać blogi, fora internetowe, wiki oraz inne usługi i aplikacje społecznościowe umożliwiające dzielenie się jej treściami z innymi użytkownikami (łącznie zwane „Aplikacjami społecznościowymi”). Wszelkie dane osobowe lub inne informacje wprowadzane do aplikacji społecznościowych mogą być odczytywane, zbierane oraz wykorzystywane przez innych użytkowników danej aplikacji społecznościowej, nad którymi nie sprawujemy żadnej kontroli, bądź których możemy kontrolować jedynie w ograniczonym zakresie. W związku z powyższym, nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie, niewłaściwe wykorzystanie lub przywłaszczenie danych osobowych lub innych informacji wprowadzonych przez Państwa do Aplikacji społecznościowej dokonanych przez innego użytkownika.

Dostęp do informacji

Osoby odwiedzające Witrynę, które chciałyby uzyskać dostęp do swoich danych, zaktualizować ich treść lub też zrezygnować powinny skontaktować sięznami.Wszelkiewnioskioudzieleniedostępudodanychlubichzmianębędąrozpatrywanezgodniezodpowiednimi przepisami prawnymi.

Bezpieczeństwo informacji

Wprowadziliśmy i przestrzegamy uzasadnionych standardów w zakresie technologii i bezpieczeństwa operacyjnego w celu ochrony informacji wprowadzonych przez osoby odwiedzające Witrynę przed udostępnieniem podmiotom nieupoważnionym, ujawnieniem, modyfikacją oraz zniszczeniem.

Zmiany Polityki prywatności

Wedle uznania, od czasu do czasu możemy wprowadzać zmiany do niniejszej Polityki prywatności. Po wprowadzeniu zmian do Oświadczenia zmienimy również datę aktualizacji– w ten sposób zmodyfikowane Oświadczenie o zasadach ochrony prywatności będzie mieć zastosowanie odnośnie Państwa oraz przekazanych przez Państwa danych począwszy od daty aktualizacji. Zachęcamy do zaglądania do naszych Zasad – dzięki temu dowiedzą się Państwo jak chronimy przekazane nam informacje.

Ochrona prywatności dzieci
Zgodnie z naszą polityką, nie gromadzimy informacji na temat dzieci poniżej piętnastego roku życia.

Pytania osób odwiedzających witrynę
Jeżeli mają Państwo pytania lub wątpliwości związane z prywatnością podczas korzystania z tej Witryny, prosimy o kontakt.

Ostatnia aktualizacja: 20.01.2017r.

MENU

Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.