Rozwiązania

Customer Experience

Zarządzanie zmianą

Zmiana jest stałym elementem współczesnego biznesu.  Jednak nie wszystkie organizacje i ich pracownicy są gotowi na to, by ją zaakceptować – dla części firm zmiany nie są codziennością. Z drugiej strony – w pewnych organizacjach zmiany są tak dynamiczne, że pracownicy nie przywiązują się do nich zbytnio i nimi nie przejmują, poddając się prądowi z myślą, że za chwilę przyjdzie kolejny.

Zbudowanie proklienckiej kultury, czy kultury, w której będzie królowało prawdziwe podejście do koncentracji nie jest prostym zadaniem. Wymaga odpowiedniej motywacji i edukacji, by zaangażować zespół i by mogło być skuteczne.

W Everbe wspieramy organizacje od samego początku przygotowując je do wdrożenia zmiany, np. w pierwszym kroku – próbując zrozumieć wszystkich interesariuszy organizacji, by w projektowanej zmianie uwzględnić interesy i potrzeby różnych osób.

Wdrożenie zmiany i koncentracja na kliencie nie następuje z dnia na dzień. Wspieramy firmy w przeprowadzaniu transformacji krok po kroku, angażując zespół w różne działania, tak, by każdy miał wpływ oraz poczucie, że zmiana, która ma miejsce jest jego udziałem. Koncentrujemy się na tym, by każda osoba w organizacji brała udział w zmianie, miała poczucie wpływu oraz brała odpowiedzialność za zaprojektowane inicjatywy.

Tworzymy specjalne programy ułatwiające wdrożenie i zarządzanie zmianą na różnym poziomie zarządzania. Dbamy o ich współudział we wdrażanych zmianach oraz motywującą komunikację.

Chcesz zbudować organizację skoncentrowaną na kliencie – skontaktuj się z nami: porozmawiajmy@everbe.pl

Może Cię to zainteresuje

Bądźmy w kontakcie