Rozwiązania

Employee Experience

Employee Journey Map

Zbudowanie grona zadowolonych i zaangażowanych pracowników to dziś wielkie wyzwanie dla wszystkich organizacji. Jeśli chcemy zbudować prokliencką kulturę organizacyjną zbudowanie zaangażowania pracowników w koncentracji na kliencie stanowi najważniejsze wyzwanie.

W Everbe wspieramy firmy w mapowaniu doświadczeń pracowników na różnym etapie kontaktu z firmą, zarówno wtedy, kiedy kandydat nie jest pracownikiem, wtedy, kiedy się nim staje, w całym cyklu życia związanego z pracą w firmie, jak i wtedy, kiedy firma lub pracownik podejmują decyzję o rozstaniu.

Mapujemy doświadczenia pracowników stosując jednocześnie kilka metodologii badawczych – to zwiększa trafność i rzetelność pozyskiwanych informacji. Realizujemy badania jakościowe, m. in.: indywidualne wywiady pogłębione [IDI], obserwacje uczestniczące, analizę treści dokumentów, analizę treści internetu, czy warsztaty z pracownikami. By sprawdzić istotność pozyskiwanych informacji, korzystamy z badań ilościowych.

W analizie pozyskanych informacji, ich interpretacji oraz rekomendacjach dla organizacji wykorzystujemy wiedzę z zakresu psychologii poznawczej, w tym psychologii zachowań oraz wiedzę o mózgu (neuroscience).

Mapując doświadczenia pracowników pamiętamy o ważności doświadczeń, momentach prawdy i punktach bólu pracownika. Uwzględniamy cele, motywacje oraz oczekiwania różnych pracowników.

Chcesz zbudować zespół zaangażowanych pracowników i organizację skoncentrowaną na kliencie – skontaktuj się z nami: porozmawiajmy@everbe.pl

Może Cię to zainteresuje

Bądźmy w kontakcie