KULTURA ORGANIZACYJNA

Wspieramy firmy w budowaniu zaangażowania pracowników każdego działu w koncentracji  na kliencie.

Rozwiązania

Kultura organizacyjna

Jeśli firma chce być silna i zależy jej na zdobyciu i utrzymaniu przewagi konkurencyjnej musi zadbać o odpowiednią kulturę organizacyjną. Kulturę, która będzie atrakcyjna dla pracowników, która będzie ich napędzała i angażowała do ciągłego doskonalenia organizacji oraz budowania wartości dla klientów.  Kultura organizacyjna nadaje kierunek każdemu przedsiębiorstwu, reguluje to co jest ważne, wpływa na zachowania pracowników oraz wszystkich innych osób, które mają z nią kontakt. Może być ona świadomie zaprojektowana, może funkcjonować samoistnie, jako wynik przekonań i tego co jest ważne dla jej założycieli, czy zarządzających. 

Każda firma ma „jakąś” kulturę. Jednak, jeśli zależy nam na zbudowaniu silnej firmy, trzeba zadbać o jej  zdrowe fundamenty, które pozwolą budować wartość organizacji dla jej wszystkich interesariuszy. Tylko świadome działania pozwolą firmie stworzyć silną kulturę organizacyjną, która pozwoli na zbudowanie i co ważne, utrzymanie przewagi konkurencyjnej. Zdrowa kultura oznacza, że każdy jej element jest przez nas świadomie zaprojektowany. W praktyce oznacza to stworzenie unikalnego DNA, które będzie tym, co wyznacza sposób w jaki w każdym miejscu na każdym etapie budujemy wartość dla pracowników, klientów, interesariuszy organizacji oraz całego środowiska.

Kultury organizacyjnej, w odróżnieniu od produktów, usług, czy standardów obsługi nie da się skopiować, dlatego stanowi ona jeden z najważniejszych elementów budujących przewagą konkurencyjną przedsiębiorstwa. 

To ona powoduje, że pracownicy chcą dla nas pracować , gdy szukają pracy, a potem decydują, że u nas pozostają. To ona powoduje, że jako firma jesteśmy w stanie budować wartość dla klientów, których nie tylko potrafimy pozyskać, ale potrafimy sprawić, że chcą u nas pozostać. To ona powoduje, że interesariusze otrzymują taką wartość, jakiej oczekują. To ona powoduje, że firma jest w stanie w pozytywny sposób wpływać na otaczający nas świat.

Silna skoncentrowana na klientach kultura organizacyjna pomaga firmie się rozwijać, osiągać przewagę konkurencyjną oraz wspiera organizację w trudnych momentach. 

W Everbe towarzysząc naszym klientom na każdym etapie wspieramy firmy w całym transformacji kultury organizacyjnej, rozpoczynając od procesu rozpoznania obecnej kultury, określania kierunku, budowania jej DNA, implementacji, zarządzania,  monitoringu oraz wzrostu kultury organizacyjnej. 

Chcesz zbudować silną kulturę organizacyjną – skontaktuj się z nami:

porozmawiajmy@everbe.pl

Dbałość i docenienie

Zmiany zachowań ludzi są trudne, utrzymanie wysokiej wydajności pracowników i zapewnienie entuzjazmu wymaga odpowiednich działań. Wesprzemy cię w zbudowaniu takiej kultury organizacyjnej, w której wszyscy będą brali odpowiedzialność za swoje działania, będą dążyli do doskonałości, a budowanie wartości dla klienta stanie się ich pasją.

Czytaj więcej
Analiza obecnej kultury

Korzystając z naszych autorskich rozwiązań diagnozujemy obecną kulturę organizacyjną organizacji, określamy  jej silne i słabe strony odnosząc się do różnych aspektów, w tym modelu przywództwa. Wynikiem audytu obecnej kultury jest analiza obecnej sytuacji oraz rekomendacje zmian.

Czytaj więcej
Monitoring kultury

Jeśli czegoś nie potrafimy zmierzyć oznacza to również, że nie będziemy potrafili tym zarządzać. Kultura organizacyjna wymaga monitoringu i doskonalenia. Wspólnie z  twoim zespołem zaplanujemy skuteczny monitoring kultury organizacyjnej, który utrzyma firmę na właściwym kursie.

Czytaj więcej
Określanie DNA kultury

Wspólnie z organizacją określamy wizję, misję, wartości i zachowania pracowników, które mają wspierać transformację kultury organizacji. Uwzględniamy pracowników różnych działów i menadżerów na różnych szczeblach organizacji.

Czytaj więcej
Strategia transformacji

Zmiana kultury organizacyjnej to trudny i długi plan działań. Dlatego ważne jest to, by był on spójny i zaplanowany. Tutaj nie ma miejsca na pomyłki. Kierunek jest określony, a nasz statek ma płynąć właściwym kursem do właściwego portu. Do tego potrzebna jest strategia i taktyka zmiany.

Czytaj więcej

Może Cię to zainteresuje

Bądźmy w kontakcie