Rozwiązania

Kultura organizacyjna

Analiza obecnej kultury

Korzystając z naszych autorskich rozwiązań diagnozujemy obecną kulturę organizacyjną organizacji, określamy  jej silne i słabe strony odnosząc się do różnych aspektów, w tym modelu przywództwa. Wynikiem audytu obecnej kultury jest analiza obecnej sytuacji oraz rekomendacje zmian.

Chcesz zbudować silną kulturę organizacyjną – skontaktuj się z nami:

porozmawiajmy@everbe.pl

Może Cię to zainteresuje

Bądźmy w kontakcie