TRANSFORMACYJNE PRZYWÓDZTWO

Wspieramy menadżerów w rozwoju kompetencji związanych z budową zadowolenia i zaangażowania pracowników oraz koncentracją na kliencie

Rozwiązania

Transformacyjne przywództwo

Rola menadżerów w budowaniu koncentracji na kliencie jest kluczowa. By tak się stało, liderzy powinni zrozumieć jak wygląda łańcuch budowania wartości organizacji prowadzący do realizacji celów biznesowych. Na początku tego łańcucha jest pracownik. Współczesny wygrywający lider, to lider skoncentrowany na człowieku – na pracowniku i kliencie. Do tego potrzebna jest odpowiednia wiedza, postawa, umiejętności, kompetencje oraz zaangażowanie. Liderzy skoncentrowani na człowieku wiedzą, że siłą ich zespołu jest zespół.

Aktualna sytuacja – tak rynkowa, jak i polityczna stanowi duże wyzwanie dla liderów organizacji. Tak trudne czasy wymagają od menadżerów dodatkowych kompetencji, które pomogą budować zadowolenie, zaangażowanie i koncentrację pracowników na kliencie, rozwoju oraz budowie przewagi konkurencyjnej firmy.

Zadanie, które stoi przed menadżerami, którzy tworzą proklienckie marki jest trudne – z jednej strony wymaga się od nich realizacji planów biznesowych i podwyższania wyników, z drugiej zaś działań, dzięki którym firmy, w których pracują, staną się prawdziwymi proklienckimi markami. Na początku pracy większość menadżerów uważa, że te dwa cele bywają ze sobą sprzeczne.

W Everbe obejmujemy menadżerów specjalną troską i w szczególny zajmujemy się i wspieramy ich w działaniu od samego początku przygotowując na zmianę, która będzie ich udziałem.

Dedykujemy menadżerom specjalne programy, które zwiększają ich wiedzę i umiejętności, ale przede wszystkim dzięki którym nabywają nowe kompetencje i sposoby współpracy ze swoimi zespołami. Oferujemy programy skierowane do wszystkich menadżerów w organizacji,  jak również programy indywidualne oparte o coaching i mentoring oraz szkolenie on the job. Specjalny program kierujemy do zarządów i właścicieli firm.

Wiedza, którą się dzielimy oraz rozwiązania, które proponujemy opieramy o wiedzę z zakresu zarządzania, psychologii poznawczej, psychologii emocji i motywacji oraz wiedzę o mózgu – zwiększamy samoświadomość liderów oraz wskazujemy na rozwiązania, które w użyteczny sposób pozwalają budować zadowolenie oraz zaangażowanie pracowników oraz realizować cele biznesowe organizacji.

Chcesz lepiej zrozumieć swoją rolę w budowaniu zadowolenia i zaangażowania pracowników oraz koncentracji na kliencie – skontaktuj się z nami: porozmawiajmy@everbe.pl

Analiza stylów przywództwa

Analiza stylów przywództwa obejmuje analizę obecnych stylów przywództwa oraz określenie pożądanych stylów przywództwa, które będą wspierać organizację w zwiększaniu zaangażowania pracowników na kliencie, a także realizacji celów biznesowych firmy.

Czytaj więcej
Strategia przywództwa

Strategia przywództwa ma wspierać i dostarczać menadżerom aktualną wiedzę na temat sposobu ich pracy ze swoimi zespołami w kontekście określonych celów biznesowych oraz celów związanych z budową proklienckich postaw liderów i ich zespołów.

Czytaj więcej
Transformacyjny lider

Proponujemy liderom program realizowany w formie indywidualnego mentoringu lub mentoringu zespołowego organizowanego dla większego zespołu menadżerów (maksymalnie do 6 osób). Program składa się z 10 kroków, w czasie którego lider nabywa nową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje i realizuje wspólnie ustalony plan działań.

Czytaj więcej
Akademia Lidera

Program pozwala menadżera zrozumieć co to jest i co się składa na prokliencką markę, pokazuje rolę liderów w kształtowaniu proklienckiej kultury – pozwala nabyć wiedzę i podstawowe umiejętności związane z budową proklienckkich postaw pracowników.

Czytaj więcej
Executive mentoring & coaching

Coaching oraz mentoring indywidualny oraz zespołowy skierowany do kadry menadżerskiej związany z codzienną pracą oraz rozwojem kompetencji oraz umiejętności związanych z budowaniem zadowolenia i zaangażowania pracowników, współpracą z innymi zespołami, budowaniem postawy własnej oraz postaw pracowników związanych z koncentracją na kliencie.

Czytaj więcej

Może Cię to zainteresuje

Bądźmy w kontakcie