Rozwiązania

Transformacyjne przywództwo

Transformacyjny lider

Program Transformacyjny Lider powstał z myślą o tym, jak wesprzeć liderów transformacji oraz zmianie, którą przeprowadzają, i której doświadczają.

Beneficjentami programu są zarówno osoby, które aktywnie uczestniczą w programie, przez nabywanie nowej wiedzy i kompetencji, jak i wszystkie inne osoby, z którymi mają bezpośrednie oraz pośrednie kontakty. Tylko liderzy, którzy posiadają wysoką samoświadomość oraz świadomość w jaki sposób ich style zachowania wpływają na innych są w stanie budować dobre relacje z innymi, tworzyć zdrowe, doskonale funkcjonujące zespoły, a przez to rozwijać i wzmacniać organizacje.

Program składa się z 10 kroków, w czasie którego lider nabywa nową wiedzę, umiejętności oraz kompetencje i realizuje wspólnie ustalony plan działań.

Transformacyjny lider to program realizowany w formie indywidualnego mentoringu lub mentoringu zespołowego organizowanego dla większego zespołu menadżerów (maksymalnie do 6 osób).

Zarówno wtedy, kiedy mentoring realizowany jest w formie indywidualnej, jak i zespołowej, każdy lider pracuje nad swoimi wyzwaniami, które określa sam lub wspólnie z mentorem. Celem programu jest edukacja oraz ćwiczenie umiejętności związanych w budowaniem samoświadomości, odporności oraz elastyczności psychologicznej oraz kształtowania świadomych i satysfakcjonujących relacji z innymi.

Program oparty jest między innymi o elementy związane z:

  1. RTB (Rational Behavior Therapy), podejście, które pozwala zrozumieć jak to, co myślimy wpływa na nasze zachowania, emocje oraz relacje z innymi. Mentoring pozwoli w krótkim czasie nabywać nowe kompetencje związane z budowaniem większej odporności oraz elastyczności psychologicznej, lepszego samopoczucia, satysfakcji osobistej oraz budować lepsze relacje w kontaktach z innymi ludźmi.
  2. Dialog Motywujący (Motivational Dialogue), który pozwala zrozumieć stosunek człowieka do zmiany, etapy przez jakie każdy człowiek przechodzi w procesie zmiany, nabyć kompetencje i umiejętności związane z przeprowadzeniem innych przez zmianę uwzględniając współpracę, akceptację, współczucie oraz dojrzałość do zmiany.
  3. Trening Empatii – oparty o zasady tworzenia empatycznych relacji, które pozwalają na budowania empatycznego podejścia w kontaktach z innymi oraz budowania porozumienia opartego na zrozumieniu oraz współpracy.
  4. Uważność (Mindfulness) – trening związany z ćwiczeniem uważności, który zwiększa efektywność, uważność i koncentrację, pozwala sobie radzić ze stresem oraz trudnymi sytuacjami w pracy i życiu na co dzień.

Wiedza i metodologia pracy w liderami oparta jest o aktualną wiedzę z zakresu psychologii oraz wiedzy o mózgu (neuroscience).

W czasie przechodzenia przez poszczególne obszary programu zostają omówione obszary teoretyczne – ma miejsce tzw. psychoedukacja, która pokazuje, jak wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz wiedzę o biologii naszego mózgu wykorzystać w pracy z sobą oraz z innymi.

Chcesz lepiej zrozumieć swoją rolę w budowaniu zadowolenia i zaangażowania pracowników oraz koncentracji na kliencie oraz osiągania sukcesu w relacjach z innymi w pracy oraz w życiu prowatnym – skontaktuj się z nami: porozmawiajmy@everbe.pl

Może Cię to zainteresuje

Bądźmy w kontakcie