Z wizją Panie Prezesie, Dyrektorze, Menadżerze!

Rolą każdego dyrektora zarządzającego jest budowanie wartości, wartości, która obejmuje kilka obszarów:  wartość dla organizacji, która przejawia się we wzroście oraz generowaniu zysku, wartość dla klientów oraz pracowników, która przejawiają się w budowaniu ich zaangażowania oraz wartość dla świata, która przejawia się w działaniu na rzecz społeczności oraz środowiska. W Everbe określamy je modelem 4 W. W długiej perspektywie dbanie o równowagę w każdym z tym obszarów (organizacja, klienci, pracownicy, świat), daje gwarancję wzrostu  oraz  pozwala zbudować i utrzymać przewagę konkurencyjną.

Budowanie wartości w każdym  elemencie wyżej przedstawionego modelu  stanowi kluczowe fundamenty każdej organizacji, które powinny przejawiać się w strategii, strategicznych celach oraz kulturze organizacyjnej. Wszystkie te elementy  są ze sobą powiązane i od siebie zależne oraz stanowią pewnego rodzaju kontekst działania organizacji. Dziś chciałabym się skupić na wizji i misji organizacji.

Ponad dekadę temu w czasie spotkania z jednym z dyrektorów zarządzających, w czasie którego rozmawialiśmy o budowaniu koncentracji na kliencie, zapytałam, czy organizacja, którą zarządza posiada misję, wizję i wartości. Odpowiedział, że tak.  Gdy zapytałam, jak brzmią – odpowiedział mi dopiero wtedy, gdy wziął w ręce przenośny komputer i wszedł na internetową stronę organizacji oraz z dumą je odczytał.  Kilka miesięcy później w badaniach kultury organizacyjnej tej organizacji oraz w badaniach doświadczeń klientów okazało się, że w praktyce ani wizja, ani misja, ani wartości nie były realizowane na co dzień.

Dalsza część artykułu w lipcowo-sierpniowym wydaniu Customer Experience Manager, a za kilka miesięcy na naszym blogu.

Bądźmy w kontakcie