EX Raport

Raport Employee Experience

Everbe we współpracy z głównym partnerem raportu Pracuj.pl zaprasza do zapoznaniem się z raportem dotyczącym doświadczeń w pracy Polek i Polaków. 

Patronem medialnym raportu jest magazyn Employee Experience Manager.

Raport, obejmuje swoim obszarem holistycznie cały system,  który wpływa na budowanie doświadczeń pracowników.

W raporcie odnosimy się do różnych obszarów,  których działanie ma wpływ
na zbudowanie zaangażowania pracowników i stworzenia takiego miejsca pracy, w którym będą czuć się dobrze, które pozwoli im się realizować, zapewni poczucie satysfakcji oraz wpłynie na wysoką produktywność i zaangażowanie w pracę.

Badania zostały zrealizowane na 1000 osobowej próbie w oparciu o panel internetowy firmy SW Research.   Badania były realizowane 2023 roku. W badaniach wykorzystano metodologię opracowaną przez Everbe zawierającą 36 pytań, mającą na celu zbadanie zaangażowania, satysfakcji i doświadczeń pracowników z uwzględnieniem następujących obszarów:

1. Poczucie bezpieczeństwa, satysfakcja i dobrostan pracownika

2.  Relacje z przełożonym

3. Relacje z innymi osobami w firmie

4. Wartości i kultura organizacyjna

 

Od transakcji do relacji

Tradycyjne podejścia do zarządzania zasobami ludzkimi często koncentrowały się
na aspektach transakcyjnych, takich jak rekrutacja, wynagrodzenia i benefity.

Współczesne podejście Employee Experience Management  podkreśla znaczenie budowania głębszych, bardziej relacyjnych połączeń z pracownikami, rozumienia
ich indywidualnych potrzeb, aspiracji i doświadczeń.

Wdrażanie strategii skoncentrowanej na człowieku oznacza przeniesienie uwagi
z proceduralnych aspektów pracy na rozszerzenie tego podejścia o tworzenie środowiska,
w którym pracownicy mogą rozwijać swoje pasje, angażować się i czuć się bardziej wartościowymi dla swoich organizacji.

Organizacje, które przyjmują filozofię skoncentrowaną na człowieku, częściej niż te, które tego nie robią, doświadczają wzrostu innowacyjności  i produktywności. Pracownicy, którzy czują, że ich dobrostan jest ważny, są bardziej zaangażowani, lojalni
oraz bardziej skłonni kreatywności i tworzenia  innowacji. Stwarza to kulturę otwartości,
w której dzielenie się pomysłami i współpraca stają się normą, a nie wyjątkiem. Taka kultura sprzyja szybszej i łatwiejszej adaptacji i  dynamicznemu rozwojowi,  co jest kluczowe w szybko zmieniającym się środowisku biznesowym.

CZAS OBALIĆ STEREOTYPY

Wyniki raportu pokazują bardzo dużą złożoność satysfakcji, zaangażowania oraz doświadczeń pracowników w Polskich organizacjach. Wyniki badań w wielu obszarach wskazują, że warto porzucić stereotypowe myślenie i być otwartym na uczenie i testowanie nowych przepisów na budowanie zadowolenia i zaangażowania pracowników.

Oznacza to konieczność zawsze indywidualnego podejścia do każdej organizacji, rozpoznania sytuacji i przygotowywania unikalnej strategii dedykowanej organizacji z uwzględnieniem wielkości organizacji, sektora w jakim działa firma, kultury organizacyjnej oraz potrzeb, preferencji i oczekiwań różnych grup pracowników.

Przeprowadzone obserwacje pozwoliły na wysnucie następujących wniosków:

  1. Duże organizacje mogą uczyć się od mniejszych – w większości badanych obszarów mniejsze organizacje w ocenie pracowników wypadają lepiej na tle większych organizacji.
  2. Menadżerowie mają się lepiej niż pracownicy na niższych poziomach w organizacji –  osoby na menadżerskich stanowiskach są bardziej zadowolone ze wszystkich badanych obszarów od swoich podwładnych oraz osób pracujących na samodzielnych stanowiskach.
  3. Zatrudnieni w oparciu o umowy b2b najbardziej zadowoloną grupą pracowników –  osoby zatrudnione w oparciu o umowy B2B są w większości obszarów najbardziej zadowoloną grupą pracowników.
  4. Różnice w zadowoleniu pracowników w sektorze prywatnym oraz państwowym nie tak znaczne – w zależności od obszaru zaobserwowano większe zadowolenie pracowników sektora prywatnego lub państwowego – jednak niewiele jest obszarów, w których jeden sektor mocno różni się od drugiego.
  5. Zadowolenie pracowników wykonujących prace fizyczne oraz prace biurowe różni się w zależności od obszaru – analizując rodzaj wykonywanej pracy zadowolenie i doświadczenia osób wykonujących  prace o charakterze pracy fizycznej oraz pracy biurowej różnią się od siebie, w innych są bardzo zbieżne.

 

Szczegółowe wyniki badań znajdziecie Państwo w raporcie, do którego raport otrzymacie po wypełnieniu formularza znajdującego się na dole strony. Więcej informacji będziemy publikować  w najbliższych miesiącach w dodatkowych materiałach.

więcej krytyków, niż promotorów

Wartość wskaźnika employee Net Promoter Score (eNPS) w badaniach zrealizowanych
na próbce 1000 Polek i Polaków wskazuje wynik eNPS równy wartości -9.

W nurcie metodologii eNPS oznacza to, że ponad 39% pracowników stanowią Krytycy, którzy nie polecą firmy, w której pracują swoim bliskim i znajomym, mogą również negatywnie się o niej wypowiadać na zewnątrz. Ponad 30% badanych stanowią Promotorzy, którzy chętnie polecą firmę, w której pracują innym oraz będą dobrze
o niej mówić.

Kolejne  30% osób stanowią pracownicy Neutralni, którzy zgodnie z metodyką eNPS są zazwyczaj zadowoleni z pracy, jednak ich lojalność nie jest na tyle mocna, aby aktywnie polecać firmę innym. Są zadowoleni, ale ich przywiązanie do firmy może nie być trwałe. Ich doświadczenia są z reguły pozytywne, ale nie na tyle, by stać się promotorami swojego pracodawcy.

 

Wyniki badań wskazują na duże zróżnicowanie wyników eNPS pomiędzy sektorem prywatnym oraz państwowym, a także w zależności od różnych form zatrudnienia,  wielkości organizacji, czy poziomu zarządzania, rodzaju świadczonej pracy – tak zróżnicowane wyniki świadczą o różnej gotowości pracowników do polecania swojego miejsca pracy innym, ale przede wszystkim o bardzo dużym zróżnicowaniu zadowolenia, zaangażowania oraz doświadczeń pracowników.

Raport Employee Experience 2023r. będzie dostępny 16 maja 2024r.

Jeśli chcesz pobrać raport wypełnij formularz poniżej


    MENU

    Nasz serwis używa plików cookies w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować ofertę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.